Spoštovani starši!

Pripravili smo obračun plačanih položnic po dejavnostih za šolsko leto 2011/12. Obračun je narejen individualno za vsakega dijaka glede na to, katerih dejavnosti se je udeležil.

Na dom ste dobili obvestilo z obrazcem, ki ga vrnete razredniku do vključno 6.11.2012. Dijaki, ki ste na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu pošljete obrazec na šolo (naslov Litostrojska 53, 1107 Ljubljana) in pošto naslovite na vašega razrednika. 

Če pošte niste dobili, prosimo, da se obrnete na vašega lanskoletnega razrednika.

Dostopnost