Dokumentacijo o opravljenem PUD-u  najdeš na spletni strani PUD v šolskem letu 2022/2023, za pridobitev pogodbe se obrni na gospo Lidio Čerpnjak.

Za vsak opravljeni teden v salonu napišeš en dnevnik. Za 1. letnik moraš priložiti tri dnevnike, v 2. letniku priložiš štiri dnevnike in v 3. letniku priložiš osemnajst dnevnikov, ki jih podpiše tvoj mentor. Vse dnevnike hraniš do zaključka šolanja.

PUD je opravljen, ko oddaš potrdilo o opravljenih urah in urejene predpisane dnevnike. Podpisano in žigosano potrdilo mentorja oddaš organizatorki prakse Lidii Čerpnjak v rokih, ki so objavljeni na strani Kdaj imam PUD?, natančen razpored oddajanja po razredih pa bo objavljen na šolski spletni strani in na vratih pisarne 01 v avli šole.

Če izgubiš poročilo, ga lahko natisneš sam in ga napišeš še enkrat. Skrbno napisano poročilo mora podpisati in žigosati tvoj mentor. Če salon ne posluje z žigom, naj se to tudi napiše.

Dostopnost