Samoizobraževanje

Je primerna oblika izobraževanja za kandidate, ki se želijo pripravljati na izpite samostojno, brez organiziranih predavanj, ali za kandidate, ki želijo opraviti še kak manjkajoči izpit za dokončanje programa Frizer. Tudi pri tem načinu poteka vpis po enakem postopku, kot pri organiziranem izobraževanju.

Kandidati samoizobraževanja morajo pri vpisu poravnati vpisnino po veljavnem ceniku.

Za vsakega kandidata bo izdelan osebni izobraževalni načrt, iz katerega bodo razvidne njegove obveznosti za uspešno dokončanje programa. Šola kandidatom pripravi pisna navodila in seznam literature za posamezni predmet. Kandidati, ki se izobražujejo v samoizobraževanju, morajo prav tako samostojno pridobiti praktična znanja in veščine frizerstva, ličenja, manikire, lasničarstva in ta znanja dokazati na izpitu. Kandidati med ali ob koncu izobraževanja opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih v frizerskih salonih – PUD.

Kandidati imajo pred izpitom možnost treh konzultacij, v kateri pridobijo informacijo o snovi in literaturi. Konzultacije se plačujejo po veljavnem ceniku.

K izpitom lahko pristopajo po predhodnem dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih. Za pristop k izpitu je potrebno oddati prijavnico in poravnati stroške izpita pri organizatorju IO.

V šolskem letu 2021/22 so stroški:

Povpraševanje

11 + 9 =

Informacije

Romana Marolt, dipl. politologinja
organizatorica izobraževanja odraslih

SFŠ Ljubljana
Litostrojskac.  53, 1107 Ljubljana

tel: 030 322 218

Dostopnost