Kako najdem salon?

Najbolje je, da se vprašaš, v kakšnem salonu želiš delati, tudi če to ni najbližji salon. Pri izbiri salona se pozanimaj na njihovi spletni ali FB-strani. Priporočamo, da greš v več različnih salonov in opazuješ delo ter se potem odločiš, kateri salon je zate najustreznejši. Kje boš pridobil največ strokovnega znanja, kje kvalitetno delajo in kje predvidevaš, da se boš dobro počutil?

POZOR! Ob prvem obisku salona naj ne bo prvo vprašanje, ali boš dobil denarno nagrado. To naj bo zadnje vprašanje, a ob tem se zavedaj, da si moraš nagrado prislužiti. Pred tem povej, kaj te veseli v frizerstvu, ali že imaš kakšne izkušnje, koliko si pripravljen delati … Ko si v salonu, se pozanimaj o delovnem času, o organizaciji dela, o njihovih najpogostejših frizerskih storitvah in izdelkih … Razmisli o prvem vtisu, o sprejemu, o počutju in vzdušju v salonu. Nekateri delodajalci pošljejo dijake tudi na izobraževanja, ki so lahko vredna več od nagrade, ki ti pripada, zato je vredno razmisliti tudi o tej možnosti. Nekateri mentorji pa z dijaki delajo še individualno izven delovnega časa in s tem nanje prenašajo svoje izkušnje.

Če kljub vsemu sam ne najdeš salona, lahko poiščeš pomoč pri organizatorki prakse Lidii Čerpnjak v času uradnih ur v pisarni 01 v pritličju. Povej ji, v kakšnem salonu bi želel delati (mestnem, podeželskem, majhnem, velikem, umirjenem, živahnem …). V avli šole je tudi oglasna deska s seznamom delodajalcev, ki si želijo dijake sprejeti na prakso. Seznam poglej večkrat, ker se informacije osvežujejo.

Med PUD-om lahko salon tudi zamenjaš, vendar o svoji odločitvi obvesti mentorja, da ti ob odhodu iz salona podpiše število opravljenih ur, drugače ne boš imel zadostnega števila ur. Nato novo pogodbo odneseš v nov salon in tam opraviš preostale ure. Organizatorki prakse prineseš novo pogodbo ter potrdilo o opravljenih urah iz obeh salonov.

POZOR! Tudi če zapustiš določen salon, stori to prijazno in v dogovoru z delodajalcem.

 

Dostopnost