Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/2025 je v celoti dostopen na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2024-2025/Rokovnik-za-prijavo-in-izvedbo-vpisa-v-zacetni-letnik-programov-poklicno-tehniskega-izobrazevanja-za-solsko-leto-2024-2025.pdf.

S spoštovanjem,

Nina Klemen
Svetovalna delavka
Srednja frizerska šola Ljubljana

Dostopnost