V varnem in stimulativnem okolju vzgajamo in izobražujejmo

vrhunske strokovnjake, polne kreativnega zanosa, ki s pozitivno

naravnanostjo in odgovornostjo sooblikujejo svet.

 

In a safe and stimulative environment we strive to educate top-quality professionals whose creative work infuses our world with a distinct spirit of positiveness and enthusiasm.

Dostopnost