Varnost

Zaradi večje varnosti šole in sprejema zunanjih obiskovalcev imamo organizirano dežurstvo dijakov in učiteljev. Za zagotavljanje večje varnosti dijakov in zaposlenih na šoli izvajamo fizično varovanje in video nazor.

Dostopnost