Spodnja meja za vpis v 2. krogu na program SPI frizer na Srednji frizerski šoli Ljubljana:

  • TOČK IZ OCEN  je 105,
  • NACIONALNIH PREIZKUSOV ZNANJA je 81.

To pomeni, da so sprejeti kandidati, ki so dosegli 105 točk ali več.

Sprejeti kandidati po drugem krogu na SFŠ Ljubljana prejmejo po pošti sklep o sprejetju in potrdila o vpisu.

Kandidati, ki so prvotno prijavnico oddali na SFŠ Ljubljana, v 2.krogu pa so sprejeti na drugo šolo, bodo prek pošte s SFŠ Ljubljana prejeli svojo prvotno prijavnico, s šole, na katero so bili sprejeti, pa sklep o sprejetju in potrdilo o vpisu.

Kandidati, ki v 2.krogu niso bili sprejeti na nobeno šolo, ker ne izpolnjujejo pogojev, so po 1.krogu že prejeli sklep o nesprejetju, v prihodnjih dneh pa prek pošte prejmejo še svojo prvotno prijavnico.

Kandidati z vsemi pozitivnimi ocenami, ki v 2.krogu niso bili sprejeti na nobeno šolo, ker za nobeno izbrano šolo niso zbrali dovolj točk, s SFŠ Ljubljana prek pošte prejmejo svojo prvotno prijavnico, s šole, ki so jo rangirali na zadnje mesto, pa sklep o nesprejetju.

Pomembno: Na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI v kazalu pod točko Omejitev vpisa lahko 4. 7. 2024 najkasneje po 15ti uri preverite, na katerih šolah in programih bodo po 2. krogu ostala prosta mesta.

Mesta se bodo hitro polnila, zato predlagam, da se pripravite in 4. 7. večkrat (pred in po 15ti) preverite, če so prosta mesta že objavljena in nato šolo, ki jo boste izbrali, kontaktirate čim prej.

Za več vprašanj pišite na nina.klemen@frizerska.si.

Prijeten pozdrav.·        

Nina Klemen
Svetovalna delavka SFŠ LJ
040 734 170

Dostopnost