SEZNAM RAZPISANIH IZPITNIH KOMISIJ ZA ZAKLJUČNI IZPIT  
JESENSKI IZPITNI ROK 2018 (20. – 23. 8. 2018)

Karmen Štrus Zore                                                                                  Saša Hiti
tajnica ŠK ZI                                                                                          ravnateljica

 

Dostopnost