izpiti_1popravni2

 

DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC)
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1)

POMEMBNO!

28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da
  • mora dijak opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in ga NE opravite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

FRIt je razdeljen na dva dni, da vam je omogočeno opravljanje najprej dopolnilnih in potem popravnih izpitov, kot določa Pravilnik. Tisti, ki imate FRIt preverite na šoli, kateri dan ste na vrsti. Zamenjave niso mogoče.

Ljubljana, 27. 5. 2015
Pripravili: Sanda Smrekar in Saša Hiti

Dostopnost