POMEMBNO!

28. člen  Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita
  • mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

 

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).
NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.
NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

V šoli izvajamo vse zaščitne ukrepe, ki jih je predvidel NIJZ.
Vstop v šolo je dovoljen samo Z MASKO. V učilnici jo lahko snamete, če ste med seboj oddaljeni vsaj 1,5 metra.
Pri izvajanju frizerskih storitev je potrebno uporabljati zaščitne maske, zaščitna očala ali vizirje. Stanke se ogrinja z ogrinjali za enkratno uporabo.
Med seboj ohranjajte razdaljo vsaj 1,5 metra.

 

Ljubljana, 27. 5. 2020

Pripravila                                                                                                                            Stanka Platiša Pogačnik
Pija Matjašič                                                                                                                       Namestnica ravnateljice

 

 

Dostopnost