* POMEMBNO!

Po sklepu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 5. 5. 2020, dijaki zaključnega letnika lahko opravljajo popravni izpit iz enega negativno ocenjenega predmeta v dodatnem izpitnem roku 27. 5. in 28. 5. 2020. Ostala dva izpitna roka se izvedeta takrat, kot je določeno po šolskem koledarju.

NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

Ljubljana, 25. 5. 2020

Pripravila:                                                                                                                                                    Stanka Platiša Pogačnik
Pija Matjašič                                                                                                                                                namestnica ravnateljice

 

Dostopnost