DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna snov


POMEMBNO!

28. člen  Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita
  • mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.

NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

V šoli izvajamo vse zaščitne ukrepe, ki sta jih je predvidela NIJZ in Ministrstvo za zdravje. Vstop v šolo je dovoljen samo z masko.

Ljubljana, 25. 6. 2021

Pripravila:
Pija Matjašič________________________________________________________________________Ravnatelj:
Darjan Mihelec____________________________________________________________________Tadej Braček

                                                                                                                                                                            

Dostopnost