DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna

 

POMEMBNO!

28. člen  Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita
  • mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

 

OPOZORILO!

Natančno preglejte celoten seznam, ker je dopolnili izpit potrebno opraviti pred popravnim, zato je isti predmet lahko razporejen na dva dneva.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.
NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

V šoli izvajamo vse zaščitne ukrepe, ki jih je predvidel NIJZ.
Vstop v šolo je dovoljen samo Z MASKO. V učilnici jo lahko snamete, če ste med seboj oddaljeni vsaj 1,5 metra.
Pri izvajanju frizerskih storitev je potrebno uporabljati zaščitne maske, zaščitna očala ali vizirje. Stranke se ogrinja z ogrinjali za enkratno uporabo.
Med seboj ohranjajte razdaljo vsaj 1,5 metra.

 

Ljubljana, 26. 6. 2020

Pripravila:                                                                                                                                                  Stanka Platiša Pogačnik

Pija Matjašič                                                                                                                                              Namestnica ravnateljice

 

Dostopnost