RAZPORED KOMISIJ ZA 1., 2. in 3. LETNIK PROGRAM SPI FRIZER IZREDNI IZPITNI ROK – 17. 12. 2019 – 18 . 12. 2019
(dopolnilni in popravni izpiti)

DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna snov

Ljubljana, 12. 12. 2019

Pripravila: Sabina Skornšek                                                                        Namestnica ravnateljice: Stanka Platiša Pogačnik

 

Dostopnost