Spoštovani starši in dijaki!

Šolski sklad objavlja razpis za sofinanciranje šolskih aktivnosti in druge finančne pomoči dijakom Srednje frizerske šole. O razdelitvi sredstev bo odločal Odbor šolskega sklada, v petek, 28.3.2014.

Prošnjo za sofinanciranje lahko oddate v tajništvu do četrtka, 27.3.2014 do 12. ure. Denar je namenjen sofinanciranju:

  • malice
  • mesečnih vozovnic
  • šolskih aktivnosti
  • drugo (o primernosti določa odbor za šolski sklad)

K prošnji je potrebno priložiti dokazila o družinskem dohodku. Podatki so strogo zaupni in bodo po obravnavanju vloge uničeni.

Naknadno oddane prošnje bodo obravnavane na naslednjem zasedanju Odbora za šolski sklad, ki bo maja 2014.

Dostopnost