Rok za oddajo prijavnic na popravni in dopolnilni izpit programa SPI FRIZER za 1. in 2. letnik je do petka, 24. 6. 2022 do 12. ure v tajništvu.

Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali.

Na vprašanja v zvezi s prijavo se obrnite na Pijo Matjašič (pija.matjasic@frizerska.si).

Dopolnilni in popravni izpitni rok bo potekal od 28. 6. do 4. 7. 2022.

POMEMBNO!!! 

  • Prijavnice so lahko izpolnjene elektronsko ali lastnoročno, ne pozabite na podpis.
  • Izpolnjeno prijavnico oddajte v tajništvo ali skenirano pošljite na mail: pija.matjasic@frizerska.si.
  • Dopolnilni izpit (zaključeno NOC) je potrebno opraviti pred popravnim (zaključeno NZD).  

V spomladanskem izpitnem roku se lahko prijavite samo na dva izpita. Najprej morate opravite predmete, ki jih imate NOC (neocenjene) in šele nato lahko pristopite k predmetom, ki jih imate NEG (negativno).

Razporedi izpitov bodo objavljeni na spletni šole ter na šoli. Na seznamu se boste našli pod osebno EMŠO številko.

POVEZAVA DO PRIJAVNICE 

Občani, ki želite pristopiti k izpitom, k prijavi oddajte tudi potrdilo o plačilu izpita (cenik je na spletni strani šole). Na vprašanja v zvezi s prijavo se občani obrnite na gospo Romano Marolt (romana.marolt@frizerska.si). 

Dostopnost