Rok za oddajo prijavnic na popravni, dopolnilni ali predmetni izpit programa SPI FRIZER za 3. letnik je do srede, 27. 5. 2020 do 12. ure!

Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali.

Na vprašanja v zvezi s prijavo se obrnite na Pijo Matjašič.

POMEMBNO!!!

  • Prijavnice morajo biti izpolnjene elektronsko, natisnjene in lastnoročno podpisane.
  • Izpolnjeno prijavnico oddajte v tajništvo ali skenirano pošljite na mail: pija.matjasic@frizerska.si.
  • Dopolnilni izpit (NOC- pridobivanje ocene) je potrebno opraviti pred popravnim (NZD- popravljanje ocene).

 

POVEZAVA DO PRIJAVNICE

 

Občani, ki želite pristopiti k izpitom, k prijavi oddajte tudi potrdilo o plačilu izpita (cenik je na spletni strani šole)Na vprašanja v zvezi s prijavo se občani obrnite na gospo Romano Marolt (romana.marolt@frizerska.si).

 

Dostopnost