ROK ZA ODDAJO PRIJAVNIC NA POPRAVNI ALI DOPOLNILNI IZPIT ZA 1. ali 2. LETNIK PROGRAM SPI FRIZER JE  DO PETKA, 22. 6. 2018 DO 12.00 URE V TAJNIŠTVO!

 28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:
v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da mora dijak opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

29. člen Šolska pravila ocenjevanja:
Dijak opravlja izpite v šoli, v kateri je vpisan. Dijak odda pisno prijavo najkasneje 5 delovnih dni pred datumom začetka opravljanja izpitov. Dijak se lahko pisno odjavi od izpita najkasneje 3 delovne dni pred datumom začetka opravljanja izpitov.

Vsi dijaki, ki se boste prijavili, oddate pravilno izpolnjene, natisnjene in podpisane prijavnice v tajništvo šole do zgoraj navedenega dne do 12. ure. Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali.

Deli vsebinoShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Email this to someonePrint this page
Dostopnost