Rok za oddajo prijavnic na popravni ali dopolnilni izpit programa SPI FRIZER je do četrtka,  24. 6. 2021 do 12. ure; prijavnice se oddajo v tajništvo!  Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali. 

Dopolnilni in popravni izpiti v šolskem letu 2020/2021 bodo potekali 30. 6. 2021 – 2. 7. 2021.

Na vprašanja v zvezi s prijavo se obrnite na Darjana Mihelca (darjan.mihelec@frizerska.si) ali Anjo Sovič (anja.sovic@frizerska.si).

POMEMBNO!!! 

  • Dopolnilni izpit (zaključeno NOC) je potrebno opraviti pred popravnim (zaključeno NZD).  

V spomladanskem izpitnem roku se lahko prijavite samo na dva izpita. Najprej morate opravite predmete, ki jih imate NOC (neocenjene) in šele nato lahko pristopite k predmetom, ki jih imate NEG (negativno).

Razporedi izpitov bodo objavljeni na spletni šole ter na šoli. Na seznamu se boste našli pod osebno EMŠO številko.

POVEZAVA DO PRIJAVNIC: http://sfs.splet.arnes.si/files/2021/05/Prijava-k-izpitu.pdf

Občani, ki želite pristopiti k izpitom, k prijavi oddajte tudi potrdilo o plačilu izpita (cenik je na spletni strani šole)Na vprašanja v zvezi s prijavo se udeleženci izobraževanja odraslih obrnite na gospo Anjo Sovič (anja.sovic@frizerska.si).

Dostopnost