Informacije glede prijave in vpisa na našo šolo

 • Prijave se zaključijo do 4. aprila! Prijavnice se lahko dobijo v DZS (Obrazec 1,20) ali  natisnejo na internetu: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Prijava_vpis_srednje.pdf

 • Dne 8.4. 2016 Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport na svojih spletnih stranih javno objavi, kakšno je stanje prijav na šolah.
 • Do 26.4. imajo kandidati možnost, da se premislijo in prenesejo prijavo na drugo šolo.
 • Do 10.5. mora šola, v primeru, da ima več prijav, posredovati na MIZŠ sklep zavoda o PREDLOGU za omejitev ali povečanje vpisa.
 • Ministrstvo da do 27.5. SOGASJE ALI NESOGLASJE k temu predlogu.
 • Do 6.6. 2016 šola kandidate obvesti o tem, ali je omejitev vpisa in poda navodila, kar morajo kandidati prinesti na vpis oz. izbirni postopek (če bo omejitev vpisa)
 • Vpis je v juniju (15 -17. junij 2016).
 

Kje lahko dobim novo spričevalo, če sem starega izgubil?

Vse informacije so na spletni strani: http://www.frizerska.si/dokumenti-sole/dokumenti-vloge/ zavihek VLOGA ZA IZPIS IZ EVIDENCE

 

Koliko tujih jezikov poučujemo na naši šoli?

Trenutno dva: angleščino in nemščino

Kdo se lahko vpiše na našo šolo?

Na Srednjo frizersko šolo Ljubljana se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo, nima zdravstvenih ovir in ga veseli ustvarjalno delo z ljudmi.

Kako do sredstev šolskega sklada?

 1. Natisni in izpolni vlogo
 2. Vlogi priloži ustrezna potrdila
 3. Vlogo s prilogami pošlji na naslov: Šolski sklad SFŠ Ljubljana Litostrojska 53 1107 Ljubljana
 4. V roku 2 tednov lahko računaš na odgovor
Dostopnost