Na podlagi sklepa MIZŠ z dne 4. 5. 2020 o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z delom (PUD) pri delodajalcu za dijake, je namestnica ravnateljice in celotni učiteljski zbor SFŠ Ljubljana sklenil, da dijaki 1. in 2. letnika (razen dijaki 2.b in 2.d) pričnejo z opravljanjem PUD-a po razporedu, kot je bil načrtovan:

2. letnik od 25. 5. do vključno 19. 6. 2020
1. letnik od 2. 6. do vključno 22. 6. 2020

Pri izvajanju PUD-a je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za obvladovanje epidemije. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/frizerske_storitve_za_splet.pdf

Če izvajanje ukrepov za obvladanje epidemije ne omogočajo izvajanje PUD-a, prosimo delodajalce in dijake, da takoj kontaktirajo organizatorico PUD-a Marinko Jarm na marinka.jarm@frizerska.si ali na tel. št. 08 205 57 09.

Obvestilo je objavljeno na šolski spletni strani in na šolskem FB.

Ljubljana, 21. 5. 2020

namestnica ravnateljice
Stanka Platiša Pogačnik

Dostopnost