Oddaja PUD dokumentacije za
3. letnike 18. 5. 2023
(pisarna 001):

• 3.B 8.00
• 3.C 8.40
• 3.F 9.20

V obdobju opravljanja PUD-a v salonih od 5. 1. 2023 do 17. 5. 2023 morate imeti opravljenih 684 ur.
V poročilu mora biti razviden podroben opis 18 storitev ter izpolnjeno v elektronski obliki (Word).

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je v vaših PUD dokumentih (POROČILO, OCENA MENTORJA) obojestransko kopirano, podpisano in ožigosano s strani vašega delodajalca, kajti v nasprotnem primeru PUD ne bo uspešno opravljen.

Dostopnost