Termini za oddajo:

 ODDAJA DNEVNIKOV za PUD v pisarni 001
3.ačetrtek, 20. 5.2021 ob 13.00
3.btorek, 18. 5. 2021 ob 10.30
3.csreda, 19. 5. 2021 ob 16.30
3.dtorek, 18. 5. 2021 ob 11.00
3.ečetrtek, 20. 5.2021 ob 10.00
3.fčetrtek, 20. 5.2021 ob 11.30

Pri oddaji potrdil o opravljenem PUDu bodite pozorni, da je vse izpolnjeno, podpisano in opremljeno z žigom s strani delodajalca. Predložiti je potrebno tudi dnevnike.

Prosim, da se pri oddaji dnevnikov za PUD držite zgoraj navedenih ur.

Lidia Čerpnjak
Organizatorka PUD-a

Dostopnost