PTI – Oddaja PUD dokumentacije v četrtek, 22. 12. 2022 ob 14.00 v pisarni 001.

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je v dokumentih (ocena mentorja, poročilo) vse izpolnjeno, podpisano in ožigosano s strani delodajalca.

V obdobju od 1.12.2022 do 21.12.2022 morate imeti opravljenih 114 ur in v poročilu evidentirane 3 storitve.

Lidia Čerpnjak
organizatorka Praktičnega usposabljanja z delom

Dostopnost