O programu NPK

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine:

• z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno zgrajenega) programa,

• s preverjanjem in potrjevanjem NPK.

Izobraževalni programi se pripravljajo in izvajajo v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996), ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Srednja frizerska šola Ljubljana izvaja naslednja usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za naslednje poklicne kvalifikacije:

  • vizažist/vizažistka

  • maniker/manikerka

  • oblikovalec maske/oblikovalka maske
Dostopnost