Dijizpitiaki 3.c in 3.e prinesete potrdilo o opravljenem PUD-u v četrtek, 19.5.2016 med 11. in 14. uro v pisarno organizatorke PUD-a (pritličje). Razredničarki 3.c in 3.e vam bosta na voljo med 12.10 in 12.55.

VSI dijaki 3. letnika: če se morate prijaviti na kakšen popravni (1) ali dopolnilni (NOC) izpit, morate to urediti še tisti dan in prijavnico oddati razredniku ali v tajništvu. Prijavnica je na spletni strani pod Dijaki/izpitni roki. Prijavnico izpolnete, se podpišete, napišete datum in jo oddate. Prijavnice lahko letos oddate do 24.5.2016 do 10h. Če pošiljate po pošti, se prepričajte, da bo prijavnica do takrat prispela.
Popravni izpiti se začnejo 1.6.2016. Srečno!

 

Dostopnost