Obveščamo vas, da je OZS danes objavila že 16. razpis za vpis na mojstrske izpite za 52 različnih mojstrskih nazivov.
Razpisni rok začne teče 6. januarja 2014 in traja do 31. decembra 2014.

V okviru 16. razpisa sta predvidena dva pristopna roka za vpis na mojstrski izpit:
– prvi pristopni rok je 8. april 2014 (rok za oddajo vlog je 21.3.2014)

– drugi pristopni rok je 7. oktober 2014 (rok za oddajo vlog je 26.9.2014)

Vsebina razpisa je na spletni strani OZS.

Dostopnost