JESENSKI ROK za 1., 2., 3. letnik

Dijaki se prijavite na popravni izpit do 14. avgusta 2013.

Pravilno izpolnjene in natisnjene e-prijavnice je potrebno oddati razredniku ali v tajništvu.
Lahko jih pošljete tudi po pošti. Kot rok prijave se upošteva datum na poštnem žigu. Jesenski izpitni
rok je od 19. do 22. avgusta 2013.

Zaključni izpiti
 bodo potekali od 26. do 29. avgusta.

Dostopnost