RAZPORED KOMISIJ ZA 3. LETNIK PROGRAM SPI FRIZER
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK –  30. 5. 2018 – 1. 6. 2018
(dopolnilni in popravni izpiti)

DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna

OPOZORILO!
Zaradi večjega števila izpitov je isti predmet lahko razporejen na dva dneva. To pomeni, da morate NUJNO priti na šolo in pogledati, kateri dan ste na vrsti, saj menjave niso možne, ker je dopolnili izpit potrebno opraviti pred popravnim. Informacij zaradi varovanja osebnih podatkov NE SMEMO dajati po TELEFONU.

POMEMBNO!
28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita
  • mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).
NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.
NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

 

Ljubljana, 29. 5. 2018

 

Pripravila:                                                                                                                      Ravnateljica:

Sabina Skornšek                                                                                                            Saša Hiti

 

Dostopnost