Certifikat NPK

Kandidati po koncu usposabljanja vstopijo v postopek preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj za določeno nacionalno poklicno kvalifikacijo. S tem pridobijo mednarodno priznano poklicno kvalifikacijo na določenem nivoju zahtevnosti, ne pridobijo pa formalne izobrazbe.

Preverjanje strokovnih znanj poklicnega standarda poteka na dva načina:

  • z neposrednim preverjanjem (izpitom) in potrjevanjem strokovnih znanj pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center ali
  • z dokazovanjem strokovnih znanj z dokazili, referencami in ostalimi potrdili, ki dokazujejo znanja in spretnosti iz poklicnega standarda.

Kandidati tako opravljajo neposredno preverjanje, pred državno izpitno komisijo in po uspešnem zaključku prejmejo javno veljavni certifikat o pridobitvi poklica.

Skozi celoten postopek pridobivanja poklicne kvalifikacije kandidate individualno spremlja usposobljen svetovalec, ki kandidatom oblikuje osebno zbirno mapo (portfolijo).


Pogoji za pridobitev certifikatov NPK

Splošni pogoj za pridobitev vseh poklicnih certifikatov je starost 18 let, za posamezna poklicne kvalifikacije pa so s katalogom določeni še posebni pogoji.

SFŠ Ljubljana je vpisana v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Vizažist / Vizažistka, Maniker/ Manikerka in Oblikovalec maske / Oblikovalka maske, kar pomeni, da preverjanja potekajo v istih prostorih kot usposabljanja.

 

Dostopnost