AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – projektna dneva za 3.b, 3.c in 3.f

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO – projektna dneva za 3.b, 3.c in 3.f

Aktivno državljanstvo (AD) je obveznost, ki jo morajo opraviti vsi dijaki v okviru 30-ih ur. AD bo izvedeno v obliki projektnih dni 22. 9. in 23. 9. 2022. Aktivnost bo deloma izvedena v organizaciji šole, del pa kot samostojno delo. Natančna navodila in razdelitev po...

Učbeniški sklad 2022/23 – 1. letnik PTI (3+2)

Iz učbeniškega sklada si dijakinje in dijaki lahko izposodijo samo učbenike, delovne zvezke in ostale učne pripomočke si bodo morali kupiti sami.Cena kompleta je 10€. Učbenike plačate s položnico, ki jo lahko dobite v šoli ali jo kupite in izpolnite sami...

Učbeniški sklad 2022/23 – 3. letnik

Iz učbeniškega sklada si dijakinje in dijaki lahko izposodijo samo učbenike, delovne zvezke in ostale učne pripomočke si bodo morali kupiti sami.Izposoditi si je mogoče samo komplet učbenikov.Cena kompleta je 5€. Učbenike plačate s položnico, ki jo lahko dobite v...
Dostopnost