V mesecu oktobru je podjetje Senožeti d.o.o izvedlo anketo o prehrani na šoli na vzorcu 39 dijakov. Rezultati so naslednji:

1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – delno se strinjam, 4 – popolnoma se strinjam

Dostopnost