Vpisnina

Vpisi potekajo samo v mesecu septembru (od 1.9.2014 – 30.9.2014), individualno, po vnaprejšnjem telefonskem dogovoru po telefonu 08-2055-704 vsak delovni dan v času uradnih ur ( 9.00 – 14.00 ) na Srednji frizerski šoli Ljubljana, v pisarni organizatorja izobraževanja odraslih – 117 / I. nadstropje. 

Ob vpisu potrebujete:

osebni dokument

originale vseh letnih srednješolskih spričeval ali obvestil o uspehu oz. spričevalo o opravljeni osnovni šoli

maturitetno spričevalo ali spričevalo o poklicni maturi ali spričevalo o zaključnem izpitu

zdravniško potrdilo, da ni zdravstvenih ovir za vpis v program SPI Frizer, ki vam ga izda vaš osebni zdravnik

Dostopnost