Druga skupina bo imela plesne vaje v mali telovadnici, in sicer:

  • 26. 1. 2016 torek od 16.00 – 17.30
  • 3. 2. 2016 sreda od 15.30 – 17.00
  • 9. 2. 2016 torek od 16.00 – 17.30
  • 24. 2. 2016 sreda  15.30 – 17.00
  • 1. 3. 2016 torek 16.00 – 17.30
  • 9. 3. 2016 sreda 15.30 – 17.00
  • 15. 3. 2016 torek 16.00 – 17. 30

PONAVLJALNA VAJA ZA VSE  – 12.4. 2016 torek  od 16.00 do 17.30 (teh se udeležijo, vsi ki so iz 1. termina in 2. termina vaj)

Dostopnost