Zborno mesto je ob 8.45 pred Vodnim mestom Atlantis (Šmartinska cesta 152, postaja Bratislavska, avtobus št. 7). S sabo imejte kopalke, brisačo in malico. Aktivnost bo trajala do 13.00.  Dijaki brez ustrezne opreme za kopanje boste odšli na štiriurni pohod, zato bodite športno oblečeni.

Cena:  7, 20 €  STROŠEK AKTIVNOSTI BOSTE PORAVNALI PO POLOŽNICI

ŠPORTNI DAN JE DEL POUKA, ZATO JE VAŠA PRISOTNOST OBVEZNA. MOREBITNO ODSOTNOST BOSTE MORALI NADOMESTITI V ENAKEM OBSEGU V SVOJEM PROSTEM ČASU.

Ljubljana, 30. 8. 2019

Aktiv športne vzgoje:                                                               Namestnica ravnateljice:
Jana Demšar, prof. šp. vzg.                                                     Stanka Platiša Pogačnik

 

Dostopnost