Dijaki prvega letnika bodo del interesnih dejavnosti (športni dan 8 ur, kulturni dan 8 ur, naravoslovni dan 4 ure in socialne delavnice 4 ure) opravili na taboru v CŠOD Peca v Mežici. Izvedba v tej obliki ima poleg opravljanja ID naslednje cilje:

  • dijaki se bolje spoznajo in bolj povežejo med sabo skozi skupno druženje in aktivnosti, kar posledično pomeni močnejše oddelčne skupnosti,
  • dijaki in učitelji se bolje spoznajo tudi v drugačnem okolju in drugačnih dejavnostih.

Kulturne vsebine na poti proti Mežici: Celje

Program zajema voden ogled mesta in muzejskih zbirk. Najprej se bomo sprehodili po ožjem mestnem središču, obiskali Knežji dvor – Celeio ter si ogledali na novo postavljeno umetnostno-zgodovinsko zbirko v Pokrajinskem muzeju o najpomembnejših Celjskih grofih. Sledil bo ogled ulice obrtnikov iz začetka 20. stoletja v Muzeju novejše zgodovine Celje. Največ pozornosti v tem muzeju bo namenjeno obisku starega frizerskega salona.

Športne in naravoslovne vsebine: kolesarska pot pod goro in ogled rudnika

Z vodnikom in svetilkami bomo varno prekolesarili več kot pet kilometrov edinstvene podzemne poti iz ene doline v drugo in doživeli nepozabno pustolovščino. Pot poteka po varnih rovih in se vzdigne le za okrog 15 metrov. Večino rovov so rudarji izkopali v trdo kamnino, rudo in jalovino pa so iz rudnika odvažali z vozički po številnih transportnih poteh.

Doživeli bomo tudi Pecakečing, ki je igra lova na zaklad, ki z uporabo orientacijskih tehničnih pripomočkov – zemljevida, kompasa in GPS naprave hkrati, vodi udeležence do zanimivih ugank, preizkušenj in skritih predmetov v okolici CŠOD Peca. Je nepozabna pustolovščina, ki s timskim reševanjem atraktivnih orientacijskih nalog krepi človeka in duha, spodbuja občutek solidarnosti in pripadnosti skupini.

Če bo čas, bomo organizirali demonstracijo in izvedbo golf diska. Golf disk je igra, podobna tradicionalnemu golfu, pri kateri namesto udarjanja žogice s palico v luknjo, mečemo disk v posebej oblikovano košaro ali koš. Cilj igre je enak, končati progo s čim manj meti. Golf disk je pustolovščina aktivnega raziskovanja narave.

Izpeljali bomo tudi socialne delavnice, ki so serija aktivnosti, skozi katere dijaki usvajajo različna znanja in življenjske veščine. Skozi različne aktivnosti in igre vlog se bodo znašli v marsikateri znani vsakodnevni situaciji, obenem pa izkusili tudi pomen pravil.

Skozi delavnice Tobačna zarota dijaki izvedo, kaj je tisto, kar nam tobačna industrija zamolči, ko nam skuša prodati tobačne izdelke. Prav tako pridejo do odgovora, s čim lahko nadomestijo pokajeno cigareto.

Dostopnost