Za dijake 3. letnika je v sredo, 25.5.2016 rok za izboljševanje ocen. Prijavite se lahko do petka, 20.5.2016 do 10h. Prijavnico oddate v tajništvu.

Če imate za opraviti še več normativov, se pravi da ste neocenjeni pri predmetu FRIp, imate priložnost pridobiti normative v sredo, 25.5.2016 ob 8h pri svojih mentorjih.  Pridite pripravljeni, z opremo, modeli, pripomočki. Za pridobivanje normativov se dogovorite osebno z mentorji.

Dostopnost