DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna

POMEMBNO!

28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

Torej, če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.
NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

Ljubljana, 29. 1. 2021

Pripravila:                                                                              Tadej Braček

Pija Matjašič                                                                          ravnatelj

Dostopnost