RAZPORED KOMISIJ ZA  1. in 2. LETNIK PROGRAM SPI FRIZER
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK –  1. 7. 2019 – 3. 7. 2019
(dopolnilni in popravni izpiti)

DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD – 1) – celoletna snov

 

POMEMBNO!

28. člen  Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita
  • mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

 

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.
NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

 

Ljubljana, 26. 6. 2019

 

Pripravila:                                                                                                                       Ravnateljica:

Sabina Skornšek                                                                                                           Saša Hiti

 

Dostopnost