POMEMBNO!
28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:
• v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da
• mora dijak opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in ga NE opravite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

ID v petek, 1.7.2016 med 9. in 11. uro v zbornici

in PUD v petek, 1.7.2016 med 9. in 11. uro v pisarni organizatorice prakse.

V sredo, 29. 6. 2016 od 8h do 12h je možnost pridobivanja normativov v učilnicah za prakso pri učiteljih praktičnega pouka!

Razpored izpitov - 1

Razpored izpitov - 2

Razpored izpitov - 3

Ljubljana, 27. 6. 2016

Pripravili: Sanda Smrekar in
Saša Hiti, ravnateljica

Dostopnost