DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi
POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna

POMEMBNO!

28. člen  Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:
mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).
NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.
NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

V šoli izvajamo vse zaščitne ukrepe, ki jih je predvidel NIJZ.
Vstop v šolo je dovoljen samo Z MASKO. V učilnici jo lahko snamete, če ste med seboj oddaljeni vsaj 1,5 metra.
Pri izvajanju frizerskih storitev je potrebno uporabljati zaščitne maske, zaščitna očala ali vizirje. Stranke se ogrinja z ogrinjali za enkratno uporabo.
Med seboj ohranjajte razdaljo vsaj 1,5 metra.

Ljubljana, 07. 07. 2020

Pripravila:                                                                                                          Stanka Platiša Pogačnik

Pija Matjašič                                                                                                      Namestnica ravnateljice

Dostopnost