V šolskem letu 2019/20 bomo izvedli praktično usposabljanje (mobilnost) v mnogih evropskih mestih.

Prijave dijakov morajo ustrezati razpisnim pogojem, zato si predhodno dobro preberite Pravila za izbiro dijaka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini na šolski FB in spletni strani (mobilnost). Pravila vsebujejo jasne kriterije za izbor dijakov.

Podrobnosti in natančen opis postopka prijave si preberite v DOKUMENTU (PDF).

Prijavo (skupaj z vsemi dokumenti) pošlješ koordinatorici mednarodnih projektov Stanki Platiša Pogačnik (mobility@frizerska.si) do vključno 3. 6. 2019. Komisijo za izbor, ki jo določi gospa ravnateljica (delovna skupina za mobilnost) bo pregledala prijave in pripravila izbor dijakov. Vse prijave, ki bodo prispele po roku, bodo zavrnjene, ne glede na vsebino prijave ali razlog zamude.

Obvestilo o izboru bo objavljeno do 28. 6. 2019 preko e-pošte. Prijavite se lahko le s svojega šolskega e-naslova (ime.priimek@dijak.frizerska.si). Pritožbo na izbor z argumentiranimi dokazili lahko odda dijak osebno koordinatorici do 2. 7. Komisija bo pregledala pritožbo in pritožnika o odločitvi pisno obvestila do 4. 7. Odločitev komisije je dokončna.

 

 

.                                                                                   Koordinatorica mednarodnih projektov

Ljubljana, 20. 5. 2019                                               Stanka Platiša Pogačnik

 

Dostopnost