1. letnik

Četrtek   23. 6. 2016

  • 1.a – 8.30 do 9.00 ure
  • 1.b – 9.00 do 9.30 ure
  • 1.c – 9.30 do  10.00 ure
  • 1.e – 10.00 do 10.30 ure
  • 1.f – 10.30 do 11.00 ure
  • 1.d – 11.00 do 11.30 ure
  • 1.č – 11.30 do 12.00 ure

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je vse izpolnjeno, podpisano in ožigosano s strani delodajalca. Potrebno je predložiti tudi tri dnevnike, za vsak teden enega.

Prosimo vas, da se pri oddaji dnevnikov in potrdila o opravljenem PUD-u držite navedenih ur, saj se potem ureja dokumentacija za konferenco in popravki ne bodo več mogoči.

Po oddani dokumentaciji odidete z razredniki v matične učilnice.

 

Organizatorica PUD-a                                                                                                                                  Ravnateljica

Marinka Jarm                                                                                                                                                 Saša Hiti

Dostopnost