Predstavitev poklica

Frizerski poklic v zadnjih letih postaja vse bolj cenjen, zanimiv je za ljudi, ki si želijo ustvarjalnega in dinamičnega poklica, saj jih lahko popelje v izjemno zanimive življenjske izkušnje. Sodobni frizer mora biti vsestransko razgledan, spremljati mora tehnološki razvoj in predvsem modne smernice, umetnostne smernice in razvoj umetnosti nasploh, poznati mora načela poslovnega komuniciranja, predvsem pa mora imeti prefinjen občutek za duh časa. Poleg dela v frizerskem salonu, ki zagotavlja obilo kreativnega izražanja in poslovnih izzivov, se lahko poklic frizerja, v kombinaciji z maskerstvom, opravlja na televiziji ali v gledališčih, opernih hišah, ponuja možnosti dela na velikih potniških ladjah, frizer lahko deli svoje znanje v priznanih frizerskih hišah ali podjetjih, ki tržijo frizerske materiale kot demonstrator, kot ustvarjalni sodelavec lahko sodeluje pri modnih revijah ali fotografskih snemanjih, pri modnih časopisih, skratka povsod tam, kjer se dogajata moda in ustvarjalnost.

Predstavitev izobraževalnega programa

Izobraževanje odraslih poteka po veljavnem programu Frizer (SPI), ki ga razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport RS. V sistemu izobraževanja odraslih ponujamo udeležencem prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za pridobitev poklica.

Na šoli izvajamo dve organizacijski obliki izobraževanja: 

A) V okviru ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA potekajo predavanja v obeh programih skupinsko, v prilagojenem obsegu števila ur, predpisanih s programom Frizer.

  • Enoletni program je namenjen kandidatom, ki imajo že opravljeno katerokoli srednjo poklicno ali strokovno šolo, gimnazijo ali katero koli drugo srednjo šolo in bi si želeli pridobiti strokovno prekvalifikacijo. V enem šolskem letu kandidati opravljajo samo strokovne module in ostale manjkajoče predmete za dokončanje programa Frizer. 
  • Dveletni program je namenjen kandidatom s končano osnovno šolo ali nedokončano srednjo šolo, v njem poleg vseh splošno teoretičnih predmetov opravijo tudi vse strokovne module in predmete odprtega kurikula po programu Frizer (SPI).

B) Program SAMOIZOBRAŽEVANJA pa je namenjen ostalim kandidatom, ki bi se želeli izobraževati samostojno ali pa želijo opravljati zgolj posamezni izpit iz programa Frizer. 

Kandidati morajo tekom izobraževanja opraviti praktično usposabljanje pri delodajalcih – PUD.

Izobraževanje se v obeh primerih zaključi z zaključnim izpitom.

Za vsakega kandidata bodo v individualnem učnem načrtu opredeljeni manjkajoči predmeti, prav tako pa bodo že opravljeni predmeti iz predhodno pridobljenih spričeval priznani na podlagi sklepa o priznavanju predmetov.

Dostopnost