Rok za oddajo prijavnic na popravni ali dopolnilni izpit programa SPI FRIZER je do petka, 25. 9. 2020 do 12. ure v tajništvo!

Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali. Na vprašanja v zvezi s prijavo se obrnite na Pijo Matjašič (pija.matjasic@frizerska.si).

POMEMBNO!!!

Dopolnilni izpit (zaključeno NOC) je potrebno opraviti pred popravnim (zaključeno NZD).

Ljubljana, 22. 9. 2020………………………………………………………………………………..Pija Matjašič

Dostopnost