Rok za oddajo prijavnic na popravni, dopolnilni ali predmetni izpit programa SPI FRIZER za 3. letnik je do petka, 20. 5. 2022, do 12. ure, v tajništvu.
Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali.
Na vprašanja v zvezi s prijavo se obrnite na Pijo Matjašič (pija.matjasic@frizerska.si).

Predmetni izpiti za izboljševanje ocen bodo potekali od 24. 5. 2022 do 25. 5. 2022.

Dopolnilni in popravni izpiti bodo potekali od 26. 5. 2022 do 2. 6. 2022.

POMEMBNO!!! 

  • Prijavnice morajo biti izpolnjene elektronsko, lastnoročno se le podpišete. 
  • Izpolnjeno prijavnico oddajte v tajništvo ali skenirano pošljite na mail: pija.matjasic@frizerska.si.
  • Dopolnilni izpit (zaključeno NOC) je potrebno opraviti pred popravnim (zaključeno NZD).

V spomladanskem izpitnem roku se lahko prijavite samo na dva izpita; večje število odobri ravnatelj. Najprej morate opravite predmete, ki jih imate NOC (neocenjene) in šele nato lahko pristopite k predmetom, ki jih imate NEG (negativno).

Razporedi izpitov bodo objavljeni na spletni šole in v šoli na oglasni deski. Na seznamu se boste našli pod EMŠO številko.

POVEZAVA DO PRIJAVNICE 

Občani, ki želite pristopiti k izpitom, k prijavi oddajte tudi potrdilo o plačilu izpita (cenik je na spletni strani šole). Z vprašanji v zvezi s prijavo se občani obrnite na organizatorko izobraževanja odraslih, gospo Romano Marolt (romana.marolt@frizerska.si). 

Dostopnost