ROK ZA ODDAJO PRIJAVNIC ZA SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ZA 1. IN 2. LETNIK PROGRAM SPI FRIZER (dopolnilni / popravni izpit) JE  DO PETKA, 23. 6. 2017 DO 12.00 URE!

28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:
v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da mora dijak opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

29. člen šolska pravila ocenjevanja:

Dijak opravlja izpite v šoli, v kateri je vpisan. Dijak odda pisno prijavo najkasneje 5 delovnih dni pred datumom začetka opravljanja izpitov. Dijak se lahko pisno odjavi od izpita najkasneje 3 delovne dni pred datumom začetka opravljanja izpitov.

Prijavnice za popravni / dopolnilni izpit so dostopne na spletni strani. Vsi dijaki, ki se boste prijavili oddate pravilno izpolnjene, natisnjene in podpisane prijavnice v tajništvo šole v času uradnih ur med 9. in 10. uro od ponedeljka do petka. Prijavnic, ki ne bodo pravilno izpolnjene in oddane do roka, ne bomo upoštevali.

Za kakršne koli informacije se obrnite na prof. Vesno Navodnik-Ocvirk.

Prijavnica je tukaj.

Za odpiranje datoteke potrebujete Adobe Reader, ki ga dobite tukaj: https://get.adobe.com/si/reader/

 

Dostopnost