Predmetnik 2021/2022

Na Srednji frizerski šoli Ljubljana smo v šolskem letu 2021/2022 pričeli z izvajanjem novega programa Frizer SPI. To je program IV. izobrazbene stopnje in traja 3 leta. Program, obsega splošno izobraževalne predmete (SIP), strokovne module (SM) in odprti kurikul (OK). Po uspešno zaključenih 3 letih šolanja in opravljenem zaključnem izpitu udeleženci pridobijo naziv frizerka/frizer. Zaposlijo se lahko v frizerskih salonih, gledališčih, na filmskih snemanjih, na modnih revijah in podobnih dogodkih.

PREDMETNIK novega programa FRIZER SPI

Poleg tega se v 2. in 3. letniku izvaja do izteka še stari program Frizer SPI. Stari program se bo zaključil s šolskim letom 2023/2024.

PREDMETNIK iztekajočega se programa FRIZER SPI

Dostopnost