Predmetnik 2018/2019

 

Na Srednji frizerski šoli Ljubljana izvajamo samo program srednjega poklicnega izobraževanja Frizer. To je program IV. izobrazbene stopnje. Po uspešno zaključenih 3 letih šolanja in opravljenem zaključnem izpitu udeleženci pridobijo naziv frizerka/ frizer. Zaposlijo se lahko v frizerskih salonih, gledališčih, na filmskih snemanjih, na modnih revijah in podobnih dogodkih.

 

GROBI KURIKUL: REALIZACIJA od 2016/17 dalje

Dostopnost